Ferwerderadiel

Plaatsen > Ferwerderadiel

De gemeente Ferwerderadiel ligt in de provincie Friesland. De gemeente heeft 8.966 inwoners op een oppervlakte van 133,93 km².

De naam Ferwerderadiel ontleent de gemeente aan het dorp Ferwert.  

De gemeente Ferwerderadiel kent de woonkernen:

 • Blije,
 • Burdaard, 
 • Ferwert, 
 • Ginnum, 
 • Hallum, 
 • Hegebeintum, 
 • Jannum, 
 • Jislum, 
 • Lichtaard, 
 • Marrum, 
 • Reitsum, 
 • Wânswert

De huidige zeedijk ligt enige kilometers verder zeewaarts ongeveer parallel met de vroegere. Laagbedijkt liggen daarbuiten kweldergronden. De zuidelijke grens van Ferwerderadiel loopt grotendeels langs de Dokkumer Ee. Daar tussen in liggen de dorpen Ginnum, Jannum, Lichtaard, Reitsum – die samen de Flieterpen genoemd worden -, Jislum, Wânswert en Burdaard.

Het gemeentewapen werd al in 1393 door de grietenij gevoerd. Het wapen werd bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel in ’s Gravenhage op 25 maart 1818. De omschrijving luidt: “Een schild van lazuur, beladen met zeven sterren van goud, paals-gewijze geplaatst, twee, drie, twee, het schild gedekt met een gouden kroon.” U surft naar deze gemeente door op het wapen te klikken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *