Jannum 

Plaatsen > Jannum

Jannum (Janum) ligt in de gemeente Ferwerderadiel  (Ferwerderadeel) i9n de provincie Friesland.

Het terpdorp Jannum (Janum) ontstond enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Het is een van de zogeheten “vlieterpen” (vluchtterpen), waarop een kerk en enkele huizen zijn gebouwd. Aan het einde van de negentiende eeuw is een groot deel van de terp afgegraven. Momenteel is het plaatsje een beschermd dorpsgezicht.

Bezienswaardigheden

De Hervormde kerk is een kleine éénbeukige kerk van baksteen, waarvan het koor dateert uit circa 1200. De van binnen halfrond gesloten apsis is aan de buitenkant veelhoekig. Het schip is rond 1300 tot stand gekomen en bevat rondboogvensters met een romano-gotisch kraalprofiel. In de tweede helft van de zestiende eeuw heeft men de kap van het schip vernieuwd, waarbij de oorspronkelijke koepelgewelven werden gesloopt.

Tijdens een restauratie in de jaren 1942-44 onder leiding van J.J.M. Vegter werd een tuigevel met een hangende klokkenstoel aan de westzijde van het gebouw aangebracht.

In 1947 is de kerk ingericht als kerkmuseum (uithof van het Fries Museum te Leeuwarden), waar onder andere het enige Friese Romaanse zandstenen doopvont (circa 1200) afkomstig uit Jellum bewaard wordt. Ook zijn enkele twaalfde eeuwse grafzerken en sarcofagen in rode zandsteen van elders uit de provincie in de kerk te zien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *