Huissen

PLaatsen > Huissen

Huissen ligt in de gemeente Lingewaard in de provincie Gelderland. Huissen ligt aan de rand van de Over-Betuwe, op korte afstand van Nijmegen en Arnhem. Huissen wordt begrensd door de Rijn en Linge en is door haar ligging een oude Hanzestad.

In de bebouwde kom treft u nog een aantal 16e en 17e eeuwse patriciërswoningen aan. Helaas ging ook een belangrijk deel van de historische bebouwing verloren door zware bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

In Huissen is zeer waarschijnlijk een deel van de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk, gevonden. Op een terrein aan de Loostraat zijn bij opgravingen in 2007 vier nederzettingen, een grafveld en een deel van een grindweg gevonden. Ook heeft er wellicht een wachttoren in het gebied gestaan. De aangetroffen resten dateren uit de periode van de eerste tot de derde eeuw na Christus. De Limes volgde ruwweg de toenmalige loop van de Rijn en bestond uit een weg met om de paar kilometer een fort, een zogeheten castellum.
De weg was een belangrijke route voor handel en het transport van troepen. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de Limes, komend uit het westen, via Arnhem-Zuid (Meinerswijk) naar Huissen liep. De weg had een verharding van grind.
De in 2007 aangetroffen nederzettingen zijn inheems-Romeinse boerderijen. Het zijn langwerpige houten woningen die haaks op de weg stonden. Ze konden wel 25 meter lang zijn en herbergden waarschijnlijk verschillende generaties van één gezin. Ze werden bewoond door sterk geromaniseerde Bataven. Waarschijnlijk waren het landbouwers, die voedsel verbouwden voor het Romeinse legioen in Nijmegen.
Tot de gevonden objecten hoort een ring van git, een bruinzwarte edelsteen. Zeer bijzonder is de vondst van vier lanspunten, die duiden op militaire aanwezigheid. Het zou goed kunnen dat er ook een wachttoren heeft gestaan. Er zijn sporen gevonden van een gracht.

Bezienswaardigheden

Interessant zijn vooral enkele oude herenhuizen in de Langestraat en de markante huisjes aan de Arnhemsepoort. Een pronkstuk is ook de preekstoel in de RK-kerk van Huissen-Stad, die dateert uit de 17e eeuw. In dezelfde kerk treft u ook de gildekapel aan, waar attributen uit het rijke gilden-verleden zijn tentoongesteld.

Dominicanenklooster
Onder aan de winterdijk vindt u het dominicanenklooster van Huissen. Je hebt daarboven een prachtig uitzicht op de uiterwaarden. De Dominicanen betrokken het klooster in 1858, het eerste klooster boven de rivieren. Het huis was niet groter dan het toenmalige landhuis, het centrum van het gebouw nu, met wat aangebouwde kamers die tevens de verbinding vormden met de kerk. Later heeft het een aantal verbouwingen en uitbreidingen ondergaan tot wat het nu is. Het heeft in de loop van vele jaren meer dan 70 bewoners tegelijk geteld.
Op het moment is in een deel van het gebouw de communiteit van de broeders gehuisvest. In het andere deel is het DAC (Dominicaans Activiteiten Centrum) ondergebracht. De vaste bewoners, 11 broeders en een huisgenote, beschikken naast hun eigen kamer over een recreatieruimte, eetzaal en bibliotheek. Het DAC vindt in de rest van het huis vele grote en kleine ruimtes met tal van voorzieningen voor het groepswerk.
Het huis of klooster is gelegen in Huissen dichtbij Arnhem.

STADSMUSEUM HOF VAN HESSEN
Vierakkerstraat 39, Huissen. Openingstijden: Zaterdag- en zondag van 13.00-16.30 uur Tel. 026-3255058.

JOTTEM ZWEMBAD
van Voorststraat 19a, Huissen Tel. 026-3250770

NATUURBAD HET ZWANENBAD
Looveer 1, Huissen Zwemseizoen: 1 mei tot medio september Openingstijden: dagelijks 10.00-20.00 uur Tel. 026-3250172

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *