Arnhem

Plaatsen > Arnhem

Arnhem ligt in de provincie Gelderland. Inwoneraantal: 141.599; Oppervlakte: 101,53 km²; Wateroppervlakte: 3,28 km².

Onder de gemeente Arnhem vallen de woonkernen:

  • Arnhem,
  • Elden,
  • Schaarsbergen

Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek die door Sonsbeek stroomt. Door de mooie parken – Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem – kreeg Arnhem de naam “groene stad” en “parkstad”. Arnhem werd een deftige stad, die wel wat op Den Haag leek en daarom het “Haagje van het oosten” werd genoemd.

Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland. De stad ligt voor het grootste gedeelte op de rechteroever van de Neder-Rijn, een paar kilometer onder het punt waar de IJssel uit de Rijn treed. Een deel van de gemeente is gelegen in de heuvels, aan de randen de Veluwe, een uitgestrekt gebied van bos en heide.

Arnhem heeft een regionale functie met rechtbanken, en kantoren van verschillende overheidsdiensten en het provinciebestuur van Gelderland. Ook zijn in Arnhem een aantal hogere onderwijsinstellingen, met inbegrip van een school voor drama, een school voor muziek, en een school voor bosbouwl. De industrie speelt een belangrijke rol in de economie van de stad. Van bijzonder belang is een tinsmelterij, gesticht in 1929, die erts uit Suriname als grondstof gebruikt en ongeveer een vijfde van de totale wereldproductie van tin voor zijn rekening neemt. Naast deze fabriek van wereldklasse, zijn er verschillende chemische- en metaalbewerking fabrieken en diverse andere fabrieken.

Arnhem ligt midden in een spectaculaire groene omgeving, met aan de ene kant de Veluwe en aan de andere kant het uiterwaardengebied

De binnenstad van Arnhem werd in 2007 uitgeroepen tot de beste van Nederland. Arnhem is een creatieve en inspirerende stad. Arnheim Fashion, Introdans, Burgers’ Zoo, People of the Labyrinths, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Nederlands Openluchtmuseum en Nederlands Watermuseum vinden er hun oorsprong.

De Eusebiuskerk
Deze kerk is gebouwd tussen 1452 en 1560. De hervormde Grote of Eusebiuskerk is een laat gotische driehoekige kruisbasiliek met stergewelven. De toren van deze kerk heeft een ander uiterlijk gekregen bij de na oorlogse herbouw. De achthoekige spits verdween voor een vierhoekige toren. De toren is nu ongeveer 96 meter hoog en er hangt een carillon in met vijftig grote en kleine klokken. De ingebouwde panorama lift brengt u op 73 meter hoogte. Van hier uit kunt u schitterend Arnhem en omgeving aanschouwen.

De Koepelkerk
Al zeven eeuwen staat op deze plaats een kerkgebouw. In de dertiende eeuw bouwden de ridders van St. Jan een eenvoudig godshuis, een godshuis van rooms katholieke signatuur.De kerk werd genoemd naar Johannes de Doper, St. Janskerk, In de franse tijd werd de kerk zo bouwvallig dat zij in 1817 werd afgebroken. De hervormde gemeente mocht op deze plaats een nieuw kerkgebouw neerzetten. De Koepelkerk. Van buiten is de kerk achthoekig, van binnen rond. Het Koepeldak rust op acht grote zuilen. In 1837 werd met de bouw begonnen. De bouwkosten bedroegen NLG 150000,-

Het Sint Peters Gasthuis
Het Sint Peters Gasthuis is het oudste gebouw van Arnhem. Het dateert uit 1401 en was vanouds genaamd “die Munte” of “de Altmeynte”, omdat er vroeger een muntmeester in woonachtig is geweest. In bijna zes eeuwen heeft het verschillende bestemmingen gehad en het biedt nu onderdak aan de herenmodezaak “The Globe”.

In zijn oorspronkelijke vorm dateert het pand van voor 1380. Het gebouw heeft een kerkelijke en een hospitaal functie gehad. In 1527 werden de kelders verhuurd aan Hertog Karel van Gelre voor opslag van wijn.

Rond 1800 waren er plannen om er een kazerne, een Rooms Katholiek kerkgebouw en een vergaderzaal van te maken, welke overigens alle niet zijn door gegaan. In 1849 liet de eigenaar van een wijnhandel het pand restaureren. Aan het einde van de 19de eeuw kwam het pand in handen van een antiek handel. In verband hiermee werd het pand verbouwd; in de grote zaal werd een galerij aangebracht en in de middeleeuwse voorgevel werd een grote spiegelruit geplaatst. In 1932 werd het gebouw publiekelijk geveild en gekocht door de stichting De Drie Gasthuizen welke nog steeds eigenaresse is van het pand.
In de tweede wereldoorlog heeft het gebouw gelukkig weinig schade opgelopen. Een restauratie bleek echter toch noodzakelijk. Hierbij werd de spiegelruit uit de voorgevel verwijderd en werd de gevel in de oorspronkelijke staat hersteld.

Het Duivelshuis
Het Duivelshuis is in 1545 gebouwd door Maarten van Rossum, de legeraanvoerder van Hertog Karel van Gelre. Op het dak staat een afbeelding van hem. De naam van dit huis is ontleend aan de saters welke onder de erker te zien zijn. De voorgevel stamt uit de “Hollandse renaissance” en maakt deel uit van het huidige stadhuis. De burgermeester heeft er zijn werkkamer.

De Korenmarkt
Het uitgaansleven van Arnhem kreeg in de jaren zestig een impuls welke zich hier uitte. Arnhem had het oudeherenstad imago gekregen en kreeg hierdoor een vernieuwend karakter. De pakhuizen op dit plein herinneren nog aan de graanhandel welke tot aan 1914 actief werd bedreven.

De Sabelspoort
De vesting Arnhem bezat vier poorten, die met uitzondering van de Sabelspoort allemaal zijn verdwenen. Oorspronkelijk maakte de poort deel uit van een kleine burcht. Er was een voorpoort met ophaalbrug, gekanteelde torens, hoge muren met schietgaten en genoeg ruimte voor het huisvesten van een kleine legermacht. De poort heeft ook als gevangenis dienst gedaan. In 1495 liet Karel van Egmond tal van burgers in de toren opsluiten, ook al hadden ze niets misdaan. Toen hij overleed eisten zij schadevergoeding.

De overige Stadspoorten hebben gestaan waar nu de huidige Velperpoort, de Rijnpoort en de Sint Janspoort staan.

Het Postkantoor
Dit Neogotisch gebouw is gebouwd in 1889. Het valt goed op doordat het uit rode stenen bestaat en er veel ornamenten in de gevel zijn geplaatst. De bijnaam van dit gebouw “Apenrots” is te danken aan de terra cotta aapjes welke deel uit maken van die vele ornamenten.

Presickhaeffs Huys
Het T-vormige Presickhaeffs Huys stamt uit de 14de eeuw en bezit 15de en 16de-eeuwse trapgevels. Het huis is in het verleden altijd een belangrijk huis geweest voor de ambtenarij. Het heeft dienst gedaan als zetel van de burgermeester, schout, rechter en zelfs de president van het Hof van Gelderland hebben het huis bewoond. Het huis heeft aan twee straten uitgangen gehad. Aan de oostzijde d.m.v. een brede doorgang met poort verbonden aan de Koningstraat en aan de westzijde d.m.v. een tuinmuur met poort aan de Kerkstraat. Vanaf 1827 krijgt het pand gedurende een lange periode een horecafunctie en wonen er diverse wijnhandelaren. Na deze periode krijgt het huis een andere bestemming. Het huisvest de Van Ranzow’s Bank en de Twentsche Bank. Nadien komt de stichting Beeldende kunst Gelderland in het bezit van dit pand.

De Bakkerstraat
De bakkerstraat is nu een van de winkelstraten van Arnhem. Voorheen was het een voorname straat. Dit is vandaag de dag nog af te lezen aan de gevels van de panden. Momenteel zijn er tal van exclusieve modezaken, juweliers en antiekwinkels gehuisvest.

John Frostbrug
De 2de Britse Legergroep had op zondag 17 september 1944 de opdracht gekregen deze brug te veroveren van de Duitsers en het vervolgens twee etmalen in bezit te houden. Een bataljon onder leiding van Luitenantkolonel John Frost was de eerste die de brug bereikte. Overige bataljons bleven op grote afstand steken of kwamen onder Duits tegenvuur. Vele pogingen om de brug te veroveren mislukten en de geallieerden leden zware verliezen. Arnhem was een brug te ver geweest en Kerstmis 1944 leverde voor deze geallieerden zware gevechten op in plaats van de gedroomde vrede thuis.

De Stadsmuur
Dit is het monument dat de oude stadsmuur symboliseert. Het monument staat op de Janslangstraat voor de Janspoort. De vroegere loop van de Stadsmuur wordt hier weergeven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *