Kleverskerke

Plaatsen > Kleverskerke

Kleverskerke ligt in de gemeente Middelburg in de provincie Zeeland

In Kleverskerke wonen zeventig inwoners. Wie het plaatsje vanaf de kanaaldijk binnengaat, komt op een driesprong. Aan de weg naar links en aan de weg naar rechts staat een aaneengesloten rij huisjes – de bebouwde kom telt er precies 38, alle aan de Dorpsstraat.

Kleverskerke is geen gehucht maar een dorp, er staat namelijk een kerk. Een van 1671 daterend godshuis, op de plaats waar in 1251 al een kapel stond. In de zestiende eeuw werd de plaats groot genoeg bevonden voor een eigen parochie, waarna een kerk gebouwd werd. Van 1679 tot 1780 was het ambacht Kleverskerke eigendom van de Middelburgse patriciërsfamilie Van den Brand. De huidige Hervormde Kerk werd in 1862 gebouwd ter vervanging van een eerder kerkgebouw uit 1670. Het is een recht gesloten zaalkerk met rondboogvensters en een houten geveltoren met naaldspits. Het dak is gedekt met zogenaamde Oegstgeester pannen. De bijbehorende pastorie is in traditionele vormen uitgevoerd en dateert van omstreeks 1925. 

Bij de kerk bevindt zich een hardsteen met het wapen van Johan Pieter van den Brande, ambachtsheer van Kleverskerke. Deze steen is afkomstig uit het in 1940 verwoeste woonhuis van Van den Brande (later Provinciale Bibliotheek) in de Lange Delft te Middelburg. Enkele jaren geleden werd de steen, dankzij de inspanningen van de Historische Vereniging Arnemuiden, in Kleverskerke geplaatst.

Kleverskerke is omringt door stilte en de natuur gelegen boven Arnemuiden en werkelijk achter het Kanaal door Walcheren..

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *