Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel

Nes aan de Amstel is een buurtgemeenschap van de gemeente Amstelveen.

Het dorp telt ongeveer 400 mensen binnen, en net buiten de kom, en 1200 mensen in het hele gebied, dat zich uitstrekt van de rode paal bij Uithoorn tot aan Langs de Akker, en van de Amstel tot aan de Bovenkerkerweg.

Duizend jaar terug stroomde de Amstel hier nog zonder dijken door het drassig veenland. Langs de oevers woonden waarschijnlijk wat vissers en kleine boeren. Een concentratie van mensen ontstond op de plaats die nu Ouderkerk heet en waar een kerk gebouwd werd op een terp. Zoals in zoveel veengebieden, begonnen de bewoners in de droge tijden het veen te verwerken tot turf. Het moerasveen werd eerst gedraineerd door middel van het graven van sloten en geleidelijk ontgonnen. Dat was de beste brandstof in die tijd en er kwamen steeds meer mensen die met de verkoop van turf hun kost verdienden. Vanuit Ouderkerk groeven de ontginners zich door het Amstel veen naar het westen. In 1278 stichtten zij een nieuwe gemeenschap die de naam van hun broodwinning kreeg: Amstelveen.

In de 16e eeuw ontstonden er buurtschappen langs de Amstel. Ten zuiden van Ouderkerk waren dat achtereenvolgens Waardhuizen, Schanshoek, Zwarte Kat, Swaluwebuurt en Nes. De parochie van Nes is vermoedelijk in 1631 gesticht.

Op de Amsteldijk tegenover de St. Urbanuskerk staat een beeld van twee jonge vrouwen. De één schrijvend, de ander over haar heen geleund. Dit zijn Betje Wolff en Aagje Deken, een schrijvers duo uit de 18e eeuw dat de eerste roman in de Nederlandse literatuur schreef: De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782).

Op Hemelvaartsdag is er een fietstocht over mooie en rustige fietspaden in het poldergebied van Amstel en Vecht. De tocht gaat langs diverse bezienswaardigheden.

De Stichting vrienden van de Urbanuskerk organiseert regelmatig concerten in de kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *