Poortugaal

Plaatsen > Poortugaal

Poortugaal is gelegen in de gemeente Albrandswaard een groene oase in het Rijnmondgebied. De ligging vlakbijRotterdam maar temidden van natuur- en recreatiegebieden is zeer aantrekkelijk.

Het gebied werd al in bewoond in de vijfde eeuw voor Christus. Rond 1170 begonnen bewoners zichzelf te beschermen tegen de rivier door het aanleggen van dijken. Poortugaal is lang verbonden geweest met de Heren van Putten waaraan men tot op de dag van vandaag herinnerd wordt door de twee door hen gestichte bouwwerken namelijk de Nederlands Hervormde Kerk en het bos Valckesteyn. Tevens zijn er nog wat oude boerderijen bewaard gebleven waaronder de huidige bibliotheek, vroeger een dijkboerderij. Het centrum van het dorp is bereikbaar via karakteristieke dijken, waarlangs lintbebouwing is ontstaan.

Poortugaal herbergt vandaag de dag minder oude gebouwen dan het zusterdorp Rhoon, maar voor de oplettende wandelaar is veel van de ontstaansgeschiedenis van het dorp terug te vinden. Beide kernen zijn voorbeelden van de strijd die de mens in Zuid-Holland eeuwenlang heeft gevoerd tegen het water. De dreiging van het water lijkt te zijn geweken na de watersnoodramp in 1953, door de bouw van de deltawerken.

Het grote recreatiegebied “de Rhoonse Grienden” is een getijdengebied met geknotte wilgen, opschietend groen en bijzondere planten en dieren. Een wandeling is hier op elk moment van het jaar een belevenis. Door het uitgebreide net van fietspaden zijn er legio mogelijkheden voor fietsen. Een groot zwembad, vele sportclubs, manege en jachthaven geven u alle ruimte voor uw recreatieve behoeften in de naaste omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *