Combimarifoon

Watersport > combi-marifoon

Bij pleziervaartuigen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de zogenaamde combi-marifoon. Deze is te herkennen aan een (rode) DISTRESS knop en DSC functies. De combi-marifoon heeft twee programma’s: én voor binnenvaart (Binnenvaart ATIS) en één voor zeevaart (INT-Zeevaart-DSC). U moet zelf de benodigde stand activeren. Controleer dit. Raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing van uw marifoon.

Als u op de binnenwateren vaart met de combi-marifoon op de stand INT-zeevaart, dan zendt uw marifoon geen ATIS uit en zendt u vermoedelijk met 25 Watt. U overtreedt in dat geval de gebruiksbepalingen. Ook op ruim binnenwater zoals het IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse stromen dient uw marifoon op de binnenvaartstand te staan (1 Watt) en ATIS uit te zenden.

Let op! Als u op ruime binnenwateren of op zee vaart met de combi-marifoon in de binnenvaartstand, dan staat uw marifoon op sommige marifoonkanalen automatisch op 1 Watt en is de DSC functie uitgeschakeld. In noodgevallen werkt dan ook uw DSC-DISTRESS functie (rode knop) niet! Controleer dit dus goed en kies bewust de juiste instelling(en) van uw marifoon.

Zorgt u tevens voor de juiste bedieningscertificaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *