Oegstgeest

Plaatsen > Oegstgeest

Oegstgeest is een gemeente en enige woonkern van die gemeente in de provincie Zuid-Holland. Oegstgeest heeft 22.415 inwoners (2008).

Oegstgeest ontstond in de vroege Middeleeuwen op een noord-zuid gerichte strandwal in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De hoogste delen van de strandwal zijn vanaf de 15e/16e eeuw afgezand, onder andere ten behoeve van stadsuitbreidingen van Leiden. Tot de interlokale hoofdwegen behoorden de op de strandwal lopende as Dorpsstraat-Rhijngeesterstraatweg-Endegeesterstraatweg (richting het Haagse Schouw) en de huidige as Geversstraat-Leidsestraatweg (richting Leiden), die zich hiervan onder een hoek van circa 45º afsplitste. De as Dorpsstraat-Rhijngeesterstraatweg-Endegeesterstraatweg maakt vanouds deel uit van de doorgaande weg van Haarlem naar Den Haag.

Door de drie soorten bodemgesteldheid, geestgrond (de zandruggen van de oude strandwallen), kleigrond (stroomafzettingen van de Rijnarm die hier tot de afdamming in de 12e eeuw bij Wijk bij Duurstede naar zee stroomde) en veengrond (ontstaan uit lager liggende, moerassige plekken tussen de hogere gronden), waren er in het verleden verschillende typen boerenbedrijf.

Oegstgeest heeft drie beschermde dorpsgezichten: Oranjewijk, Kerkbuurt en de omgeving Wilhelminapark en Endegeest. Het beschermde dorpsgezicht Oranjewijk omvat een in de periode 1915-1930 in fasen planmatig gegroeide villa-achtige woonwijk, die gedeeltelijk wordt aangeduid als Oranjepark (omgeving Oranjelaan) en Nassaupark (omgeving Nassaulaan). Typerend zijn: de parkachtige aanleg uit de periode 1915-1935; het gebogen stratenverloop; de qua sfeer en schaal samenhangende villa-achtige bebouwing; de belangrijke rol van tuinen en plantsoenen in het straatbeeld; het markante schoolgebouw aan de Terweeweg (106) met zijn uitstraling op de omgeving.

Corpus “Reis door de Mens”
Nagels aan je vingers groeien 4 keer zo snel als aan je tenen. Corpus is gevestigd in een opvallend transparant bouwwerk met de contouren van het menselijk lichaam. Hier worden bezoekers onderworpen aan een stoomcursus anatomie. De reis begint bij de knieën en met het doorlopen van het gebouw maak je kennis met alle belangrijke lichaamsfuncties. Zo is er het Harttheater of de Hersenshow in de hersenpan.
In de medische infotheek kun je spannende games en testjes doen en is er allerlei informatie te vinden op het gebied van gezondheid.
Corpus “Reis door de Mens”, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest. CORPUS is gesloten op maandag
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *