Wadvaren

Thema’s > Pleziervaart > Wadvaren

Vaarwijzer Waddenzee – Gedragscode voor veilig en verantwoord varen op de Waddenzee.

De Waddenzee is een uitgestrekt en uniek natuurgebied. De dynamiek van de getijden vormt het landschap en biedt ruimte aan een enorme rijkdom aan planten en dieren. Om de bijzondere natuurkwaliteiten te beschermen is eind 2006 door de Nederlandse regering de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB-Waddenzee) vastgesteld met als doel de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied. In 2009 is de Waddenzee door de Unesco het predikaat Werelderfgoed toegekend omdat de Waddenzee een gebied is van uitzonderlijke natuurlijke waarde, uniek en onvervangbaar.

Verantwoord varen met respect voor de natuur.
Varen in zo’n dynamisch natuurgebied als de Waddenzee is een voorrecht en een avontuur. Het is echter belangrijk dat rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van de waddennatuur, vooral die van vogels en zeehonden. Hun voortbestaan is mede afhankelijk van ongestoorde rust- en foerageergebieden. Watersporters en recreanten zijn hiervoor mede verantwoordelijk. Daarom deze gedragsregels:

 • Blijf steeds binnen de betonde vaarwaters.
 • Vaar niet naar platen met rustende zeehonden, bekijk ze met uw verrekijker.
 • Vaar niet dicht langs vogelconcentraties en drooggevallen platen. Anker daar niet.
 • Geen harde muziek, luide radio of marifoon
 • Gebruik geen onnodig felle verlichting.
 • Vaar rustig zonder motorgeweld en zonder hoge hekgolven.
 • Houd alle afval aan boord en biedt het gescheiden aan in de waddenhavens.
 • Werk niet aan uw schip met verf, olie, diesel en oplosmiddelen.

Veilig en verantwoord varen.
De Waddenzee is ook een vaargebied met verraderlijke stromingen, ondiepten en sterk wisselende weersomstandigheden. Wanneer u zich evenwel aan wat eenvoudige en logische gedragsregels houdt, kunt u volop genieten van het wad en daar veilig en verantwoord varen.
Daarom deze gedragsregels:

 • Begin goed voorbereid aan een vaartocht op de Waddenzee.
 • Gebruik een actuele zeekaart van het waddenzeegebied.
 • Kijk op www.waddenhavens.nl voor alle noodzakelijke informatie over weer, wind en getij.
 • Houd rekening met eb en vloed. Kies zorgvuldig de juiste vertrektijd en profiteer zo veel mogelijk van de vaak sterke eb- of vloedstroom.
 • Blijf binnen de betonde vaarroutes.
 • Neem de bekende voorzorgsmaatregelen voor veiligheid zoals een goede verrekijker, zwemvesten en vuurpijlen.
 • Houdt uw marifoon stand-by en luister de weerberichten uit.
 • Zorg bijtijds voor een veilige en beschutte ligplaats in een van de waddenhavens.

Verantwoord droogvallen met respect voor de natuur.
Het grootste deel van de recreatievaart vaart via de betonde vaarroutes van en naar de havens op de Waddeneilanden. Vastgesteld is dat daarbij niet of nauwelijks risico’s aanwezig zijn om de natuur verstoren. Anders ligt dit bij droogvallende boten of schepen waarvan de opvarenden met een bijbootje droge wadplaten gaan verkennen. Daar kunnen onbedoelde maar grote verstoringen van uit gaan, met name voor vogels en zeehonden. De situatie wordt rampzalig als bij het bezoek aan een wadplaat een hond vrij wordt uitgelaten! Daarom deze gedragsregels:

 • Loop niet naar groepen vogels, houd zoveel afstand dat vogels niet opvliegen.
 • Blijf uit de buurt van broedende vogels, vogels met jongen en rustende zeehonden.
 • Geniet van vogels en zeehonden door ze met uw verrekijker te bekijken.
 • Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
 • Houd uw hond aangelijnd en ga niet vliegeren
 • Val maximaal twee tot drie getijden achter elkaar op dezelfde plaats droog.
 • Kijk voor de complete Erecode voor Wadliefhebbers op www.ikpasophetwad.nl

Bron: STICHTING JACHTHAVENS WADDENEILANDEN, maart 2012. De Stichting Jachthavens Waddeneilanden is een samenwerkingsverband van de jachthavens van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *