Bollenstreek

Plaatsen > Bollenstreek

De bollenstreek is de naam van het gebied dat bestaat uit de kuststrook tussen Katwijk en IJmuiden.

Tot in de Middeleeuwen stroomde de rivier de Rijn langs Leiden bij Katwijk in zee. In de Middeleeuwen verzandde de monding. Nu ligt hier een gegraven uitwatering, waar langs de weg nog steeds ‘Rijnmond’ heet. In het noorden wordt het gebied begrensd door het Noordzeekanaal. Het kanaal ligt in de zone waar tot 1875 het IJ was gelegen. Het IJ was ook een oude Rijntak, was al aan het begin van de jaartelling aan het verzanden Tussen het Wijkermeer en de Noordzee lag een hele smalle duinenrij; deze strook land werd daarom ‘Holland op zijn smalst’ genoemd. Omdat ook de Zuiderzee aan het verzanden was, konden de steeds groter wordende zeeschepen Amsterdam niet meer bereiken. Pas in 1875 durfde men het aan, ‘Holland opzijn smalst’ te doorgraven, en de kortste verbinding Amsterdam- Noordzee te maken. Het IJ en Wijkermeer werden drooggemalen en hier werd het Noordzeekanaal gegraven; waar het kanaal in zee uitmondde, werd het stadje dat zich hier later ontwikkelde, IJmuiden genoemd. (mond van de IJ).

De 5000 jaar oude kuststrook tussen deze twee mondingen is een 10 tot 15 km brede zandige zone van strandwallen die boven zeeniveau zijn gelegen. De oudste bewoningssporen zijn van 4500 jaar geleden. In de Middeleeuwen bouwden de ridders hier hun kastelen en burchten die deze landroutes moesten verdedigen. In de 17e eeuw zijn in deze strook hogere gronden aan de rand van de jonge duinen vele landgoederen aangelegd door de kooplieden uit de steden.

Toen ook in de moerassen in cultuur werden gebracht en in de 16e en 17e eeuw steden als Amsterdam tot ontwikkeling kwamen, werd er zand van het oude duingebied afgegraven om de slappe veengronden van de steden te verstevigen. Hierdoor zijn de ’oude duinen’ nu veel vlakker, kalkrijker en dichter bij het grondwater. Het bleek een ideale grond voor de bollenteelt te zijn, die al in de 17e eeuw in opkomst was. Hier ligt dan ook de oudste bollenstreek van Holland. Over de vele vaarten, zoals de Leidsevaart tussen Leiden en Haarlem, die werden gegraven om het zand naar de steden te vervoeren werden nu de bollen vervoerd naar de stedelijke markten.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *