Domburg

Plaatsen > Domburg

Domburg ligt in de gemeente Veere, op het eiland Walcheren in de provincie Zeeland.

De naam Domburg dateert uit de middeleeuwen. Het woord ‘dom’ is vermoedelijk afgeleid van het Keltische woord ‘dun’ (heuvel), waar ons woord ‘duin’ weer van afstamt. Domburg werd in middeleeuwse oorkonden als Dumburch en Domborch aangeduid, later ook wel als Duijnburgh. Het woord duin kwam in het Middelnederlands nog niet voor met een ui, maar met een uu, zoals nu nog in het Zeeuws. Duunburch was het dus, na klinkerverkorting Dunburch. Een verandering van u tot o is niet ongewoon en de n veranderde in een m door plaatsing vóór de b.

Domburg is dus een versterkte duin, gesticht tegen de Noormannen in de tweede helft van de 9e eeuw. Omstreeks het jaar 810 verschenen ongenode bezoekers voor de kust van Zeeland: de Vikingen. Deze Scandinaviërs gingen op plundertocht in rijke streken. Om zich tegen de Vikingen te beschermen, bouwden de kustbewoners in de 9e eeuw overal versterkingen, dus ook hier. Die burg was een cirkelvormig stuk grond zonder huizen, met een wal eromheen.  Die ronde vorm van de ‘burg’ is niet zomaar gekozen. In het vlakke land was een cirkelvormige wal gemakkelijk te maken van plaggen. Bovendien was zo’n wal goed te verdedigen. De burg was niet bedoeld om in te wonen, maar in geval van nood kon de bevolking met het vee binnen de wal vluchten. Er zijn meer van deze ronde burgen aangelegd: in Oostburg, Middelburg, Souburg en Burgh bij Haamstede. Al deze namen herinneren nog aan die vroegere burgen.

In 1223 ontving Domburg stadsrechten, maar geen recht op vertegenwoordiging in de staten van Zeeland. Domburg had in de Middeleeuwen twee kerken. Een binnen en een buiten de burgomwalling (de plaats van de huidige kerk). De eerstgenoemde kerk, gewijd aan St. Agatha werd omstreeks 1320 verplaatst naar het huidige Aagtekerke.

Domburg, aan het noordzeestrand van Walcheren, is één van de eerste badplaatsen van Nederland (1834). Kuurgasten kwamen er speciaal voor de zeelucht en het zoute zeewater. al door de 19e eeuwse geneeskunst ontdekt als heilzaam voor lichaam en geest. Domburg is al sinds decennia in trek bij kunstenaars, politici en Koninklijke huize. Van oudsher dus een badplaats voor de elite.

Het centrum van Domburg bruist van gezelligheid, met zijn vele terrasjes en winkeltjes. Je kunt er flaneren op de boulevard en zien en gezien worden op de vele terrasjes. Of terug naar de tijd van Piet Mondriaan in het geheel in oorspronkelijke stijl opgetrokken Marie Tak van Poortvliet Museum.

Daarnaast is Domburg de plaats van het Veerse gemeentehuis, net even buiten het dorp richting Aagtekerke. Vermeldenswaardig zijn ook de bossen van de Manteling en het kasteel Westhove, en een aantal statige landhuizen met prachtige tuinen.

Bezienswaardigheden
Protestantse kerk en toren Markt/Stationsstraat, Domburg
De bakstenen toren kan blijkend uit het steenformaat nog uit het einde van de 14e eeuw dateren. De toren heeft in de bovenste geleding figuren in geglazuurde steen, die bij een bepaalde lichtval goed te zien zijn. Incidenteel mag de 38 meter hoge toren worden beklommen (ingang via het kleine torentje aan de zuidzijde). De oorspronkelijke 14e eeuwse kerk met de in de 15e eeuw aangebouwde noordbeuk brandde in 1848 af, waarna de kerk hersteld werd. Bij de brand werd de in de kerk aanwezige collectie Nehalennia-stenen grotendeels verwoest. De restanten bevinden zich in het Zeeuws Museum in Middelburg. Er tegenover het kleine voormalige  gemeentehuis uit 1667. 

Voormalige begraafplaats Schelpweg Domburg (Begraafplaats
in het ‘Stadsboschje’) Tot 1859 konden de inwoners van Domburg
hun doden nog op het plein rondom de kerk begraven. Voor aanleg van deze begraafplaats werd in 1859 een deel van het zogenaamde ‘Stadsboschje’ gerooid. De begraafplaats heeft dienst gedaan van 1 januari
1860 tot 1 juni 1899. Vanaf 1874 stond er een lijkhuis op. Bij raadsbesluit van 19 oktober 1898 werd de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats bepaald. 

Molen Weltevreden Roosjesweg, Domburg
De ronde bakstenen grondzeiler uit 1817 kan binnen bezichtigd worden. Molen Weltevreden was een inspiratiebron voor de vele in Domburg werkzame schilders zoals Mondriaan en Toorop. De laatste jaren is er in z’n algemeenheid in toenemende mate aandacht voor de zogeheten molenbiotoop. In de omgeving van deze molen wordt bij het bouwen van woningen en bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis hiermee rekening gehouden. Ook zijn afspraken gemaakt over de bestaande en nieuwe beplanting in de omgeving van de molen. 

Kasteel Westhove Duinvlietweg 8, Domburg
Westhove is een buitenplaats die bestaat uit het kasteel, de orangerie/koetshuis en een groot parkbos en duingebied. Het kasteel was eeuwen lusthof van de Abten van Middelburg en is nu een jeugdherberg. Van het omgrachte middeleeuwse kasteel, dat in 1572 afbrandde, zijn twee hoektorens over. Onlangs is een grootschalige restauratie afgrond. De Stichting Buitenplaats Westhove is er in geslaagd de hoognodige restauratie van het kasteel en de voorburchten te laten uitvoeren. Gelijktijdig is het interieur van het kasteel aangepast aan de eisen van deze tijd. 

Richting Oostkapelle kom je een paar mooie buitenplaatsen tegen. Zoals Hoogduin en Berkenbosch. Aan de rand van De Manteling, het mooie bos- en duingebied, gloort het monumentale Kasteel Westhove met zijn fraaie botanische tuin. Logeerden er vroeger voorname gasten, tegenwoordig doet het dienst als jeugdherberg. In de naastgelegen oranjerie bevindt zich het Zeeuws Biologisch Museum.

Vakantiehuizen en vakantie appartementen in Domburg en omgeving.
In Domburg en omgeving is tot in de kleinste plaats voor uw vakantie onderdak bij particulieren of in hotels te vinden. Overal in Domburg en omgeving worden vakantiewoningen, hotels en appartementen aangeboden.

Door te klikken in het menu bovenaan de pagina op “Camping”, “Hotels” of “Vakantiehuizen” krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u eventueel rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *