Schelluinen

Plaatsen > Schelluinen

Het vriendelijke Schelluinen ligt ingeklemd tussen Gorinchem en Giessenburg. Hoewel dit dorp in de onmiddelijke nabijheid van een drukke verkeersweg ligt, heeft het zijn dromerige karakter bewaard. Schelluinen maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden, waartoe ook Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hoornaar, Hoog-Blokland en Noordeloos behoren.

Over de naam Schelluinen gaan veel verhalen. Eén spreekt over “Scaerluin”, grappenmaker of spotvogel. Het dorp herbergde vroeger blijkbaar veel mensen die het leven van de vrolijke kant benaderden. Een andere verklaring noemt “Schele Luintje”, een bijvrouw van één der Heren van Arkel. Zeer waarschijnlijk is Schelluinen een verbastering van het bijbelse “Ascalon”, havenstad van Jeruzalem, waarvan het bezit tijdens de kruistochten vaak is bevochten. De vroegste schrijfwijze voor Schelluinen (te weten “Scalun” in een oorkonde van 1220), vertoont veel gelijkenis met “Skalon”, de middeleeuwse schrijfwijze voor Askalon.

Nabij Schelluinen, tussen het Kanaal van Steenenhoek en de rivier Merwede ligt het natuurgebied De Dordtse Avelingen. In dit buitendijks natuurgebied zijn wandelpaden langs grienden, riet- en hooilanden.

De Nederlands Hervormde Kerk dateert van 1900 en staat op de plaats waar eerder de oude kerk stond, die al in de 14e eeuw was gebouwd. Ten noorden van de kerk stond eens het Commandeurshuis van de Ridders van de Duitse Orde. Deze orde kreeg bekendheid door deelname aan de kruistochten. Het fraaie Huis Schelluinderberg werd rond 1566 gesticht. Ooit was het het buitenverblijf van de Gorinchemse burgemeester Snouck. In 1841 woedde in de dorpskern een grote brand, waarbij een jong meisje om het leven kwam en zes huizen verloren gingen.
De Schelluinse Vliet, die langs dit mooie dorp stroomt, werd vroeger gebruikt om het rioolwater van Gorinchem te lozen. Na een jarenlange strijd tussen het Waterschap “De Overwaard” en de gemeente Gorinchem is er uiteindelijk een rioolwaterzuiveringsinstallatie gekomen en werd daarmee dit “stinkend probleem” voor de bewoners langs de Vliet gelukkig opgelost.
Het aanzien van de dorpskern is de laatste jaren wat veranderd. Het nieuwe bestemmingsplan “Over de Vliet” geeft een uitbreiding van de bebouwing in westelijke richting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *