Afstanden over het water

Meestal is een indicatie van de afstand tussen twee plaatsen via het water voldoende om voor de watersport snel een indicatie te hebben van reistijden. Zo kan bepaald worden of de reis haalbaar is. 
Daarna kan de gedetailleerde reisvoorbereiding beginnen.

EnkhuizenKornwerderzandDen OeverStavorenWorkumMedemblik
Enkhuizenx22171116.59.5
Kornwerderzand22X1511919
Den Oever1715X11.51610
Stavoren111111.5X611.5
Workum16.59166X17
Medemblik9.5191011.517X
Afstanden havens IJsselmeer
 Den HelderDen OeverKornwerderzandHarlingenOudeschild
Den Helderx1123305
Den Oever11X13209
Kornwerderzand2313X719
Harlingen30207X25/28
Oudeschild591925(TS/BO)/28(SO/MR)X
Afstanden havens westelijk waddenzee
Kornwerderzand – Vlieland via Inschot, buitenom Richel of Franse Gaatje20
Kornwerderzand – Vlieland via Inschot, Staart van SchieringHals en Vlielanderbalg16
Kornwerderzand – Vlieland via Boontjes, buitenom Richel of Franse Gaatje25
Harlingen – Vlieland via Blauwe Slenk, buitenom Richel of Franse Gaatje18
Harlingen – Vlieland via Molenrak, Inschot, Staart van Schieringhals en Vlielanderbalg20
Afstand Vlieland