Naturisme aan plassen en meren in Nederland

Thema’s > Naturisme aan plassen en meren in Nederland

Wat is naturisme?
Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid die als doel heeft: het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu.

Bovenstaande definitie werd jarenlang gehanteerd door de Naturisten Federatie Nederland om het begrip “naturisme” duidelijk te omschrijven. De NFN is echter een aantal jaren geleden van deze definitie afgestapt en gebruikt tegenwoordig een eenvoudigere omschrijving om het naturisme meer toegankelijk te maken voor het grote publiek. Een nadeel daarvan is dat de oorspronkelijke ideologie in de opvatting van de NFN grotendeels verloren is gegaan waardoor het verschil tussen naturisme en nudisme voor nieuwkomers en mensen die met naturisme onbekend zijn, nog vager is geworden.

Het is voor velen heerlijk zonder enig kledingstuk te spelen en rond te springen, door het water te glijden en weer op te drogen in de warmte van de zon. Als naturisten naakt zijn in de natuur, dan voelen zij zich vrij en onbelemmerd, als een deel van de schepping.

Naakt zijn in de vrije natuur is een verrukkelijke ervaring. Het is gewoon, natuurlijk en heel lekker. Naakt zwemmen is dat eveneens, ook doordat achteraf dat geheimzinnige gefrunnik onder handdoeken bij het verwisselen van droge en natte badkleding niet nodig is.

Naakt zijn in de vrije natuur “doet” iets met je persoonlijkheid. “Je ondergaat het als een bevrijding”, zegt bijna iedereen die de stap voor het eerst heeft gezet. En dat is precies waar het naturisme voor staat. Bevrijd van beklemmende normen die mensen van jongs af aan bewust of onbewust worden opgelegd, keren de meeste mensen enthousiast terug van een eerste bezoek aan naaktstrand of verenigingsterrein.

Naaktheid hoort thuis bij een algemene levenswijze en in de vrije natuur, bij sport en spel, waar kleding overbodig en hinderlijk is. Dus ook bij zonnebaden, lichaamsoefeningen als yoga, massage, thai chi chuan (oosterse bewegingsleer), enz. Elke keer dat men zich onder naturisten van haar/zijn kleren ontdoet om onbelemmerd te genieten van zon, lucht en water, voelt men zich lichamelijk en geestelijk “bevrijd”. En dat is geen wonder, want in zo’n gezelschap valt er niets te gluren, heeft men niets voor elkaar te verbergen, en is de spanning tussen de seksen grotendeels weggevallen. Dit ondergaat men als een bevrijding, men voelt zich écht vrij en dat is een heerlijke blije gewaarwording.

Bescherming van de natuur
Naturisten hebben van nature liefde voor de natuur. De natuur is voor iedereen belangrijk. Het is de bron van al het leven op aarde.

Geschiedenis van Naturisme
Het naturisme ontstond rond de eeuwwisseling in Duitsland en Frankrijk, ten dele als reactie op de Victoriaanse moraal en de toenemende industrialisatie. Pioniers van de zgn. Freikörperkultur (FKK) Bewegung in Duitsland waren Heinrich Pudor, Richard Ungewitter en Magnus Weidemann. Zij vonden veel aanhangers onder de ‘WandervÖgel’. In Frankrijk werd het naturisme gepropageerd door o.m. Kienné de Mongeot, Jacques Demarquette en de gebroeders Durville.

In Nederland waren voor de Tweede Wereldoorlog twee naturistenverenigingen van belang, de Bond van Lichtvrienden (1931-1935) en de Vrije Lichaams-Kultuurbeweging (1926-1934). De BvL telde op het hoogtepunt ca. vijftig leden, meest Amsterdammers met een socialistische achtergrond, en verwierf in 1932 een eigen terrein nabij Hollandse Rading. De VLK stond onder leiding van de Utrechtse theosoof Fokko van Till en liet naar voorbeeld van de Duitse Treubund van Ungewitter alleen mannen en vrouwen toe ¹van arische afstamming¹; de groep gaf een eigen tijdschrift uit, ¹Integraal Leven¹, en beschikte vanaf 1929 bij Laren over een eigen terrein. De VLK meende dat innerlijke levenshervorming, mede bewerkstelligd door de bevrijding van het lichaam door middel van het naaktlopen, een ¹Komende of Nieuwe Kultuur¹ naderbij zou brengen. De vereniging had omstreeks 1930 grote invloed op de linkse jeugdbeweging. Na 1932 richtte zij zich steeds meer op het herstel van het ¹Germaanse volksleven¹ en werden de geschriften antisemitisch van toon. Persoonlijke conflicten maakten in 1934 een einde aan de vereniging. Nadat de Utrechtse groep Vernieuwing (1937-1943) de naturistische idealen warm had gehouden, werd in 1946 in ‘s-Gravenhage Zon en Leven opgericht. Het naturisme kreeg sindsdien steeds meer aanhangers. In 1991 waren er in Nederland zo’n vijftig naturistenverenigingen, waarbij in totaal ca. 43.000 leden en begunstigers waren aangesloten. De overkoepelende organisatie, de Naturisten Federatie Nederland (NFN), is gevestigd in Amersfoort en geeft vijf keer per jaar het tijdschrift Naturisme uit.

België telt zo’n twintig verenigingen met ca. 12.000 leden. De Belgische naturistenvereniging Athena is de grootste van Europa. De Federatie van Belgische Naturisten (FBN) is gevestigd in Antwerpen. Zowel de Nederlandse als de Belgische federatie zijn aangesloten bij de INF/FNI (International Naturist Federation/Féderation Naturistes Internationale) te Antwerpen.

Hoewel de oude Grieken en Romeinen bijvoorbeeld al niet moeilijk deden over het blote lichaam, zijn de wortels van het moderne Europese naturisme te vinden rond het begin van de twintigste eeuw. Dit, terwijl aan het begin van de negentiende eeuw al een officieel naaktstrand te vinden was in het Franse Sable d’Olonnes. Op 16 juli 1816 wees de burgemeester een stuk strand aan, omdat de gemeente geconfronteerd werd met de onzedelijkheid van het door elkaar baden van geklede en ongeklede mannen.

Het waren de nadagen van het Victoriaanse tijdperk. Strenge normen en waarden, kuisheid en angst voor alles wat afweek van de norm bepaalden het tijdsbeeld. Op de overdreven preutsheid uit die tijd moest wel een overdreven reactie komen. In sommige landen begon de individuele vrijheid vaste vorm te krijgen. De pioniers van het naturisme stelden de vrijheid van het naakt tegenover de strenge regels van die tijd. Tevens propageerden zij eenvoud en harmonie met de natuur tegenover de opkomende welvaart en de daarbij horende verspilling.

Het naturisme is rond de eeuwwisseling ontstaan in Duitsland. Met name de Duitser Pudor speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van wat wij tegenwoordig naturisme noemen. Nabij het Duitse Lubeck werd in 1903 ’s werelds eerste besloten nudistenkamp opgericht: “Freilichtpark Klingberg”. Dit park moest rond 1985 verkocht worden om plaats te maken voor een bungalowwijk. Aan het eind van de jaren twintig kreeg het georganiseerde naturisme voet aan de grond in Nederland bij hoofde van Harry Dissen (1898-1986) en Ise Lang (1908-2000). Beiden waren ook actief binnen de groep Vernieuwing (1937-1943), de voorloper van Zon en Leven. Terwijl de Tweede Wereldoorlog voor een tijdelijke onderbreking zorgde, begon het naturisme in de jaren veertig en vijftig snel aan terrein te winnen in Europa. Vooral in de jaren ’60 en ’70 bloeide het naturisme in Nederland op. Aanvankelijk stond gelovig Nederland verdeeld tegenover dit fenomeen en was er veel verzet tegen het “opkomende naakt”. Maar de stroming was niet te stoppen. Terwijl volgens een onderzoek van het NIPO één op de drie Nederlanders aangeeft al dan niet regelmatig naakt te (willen) recreëren, telt Nederland inmiddels zo’n anderhalf tot twee miljoen bij verenigingen aangesloten naaktrecreanten en zijn zij een groep waar rekening mee wordt gehouden, zowel in politiek als maatschappelijk oogpunt.

Ondanks onze inzet om een up-to-date overzicht samen te stellen over Naturisme zult u fouten aantreffen op deze pagina. Naturisme is aan verandering onderhevig, namen, adressen, naturisten campings en stranden er komen er snel veel bij en er verdwijnen er regelmatig. Accepteert u vooraf al onze excuses voor eventuele dingen die niet blijken te kloppen. Als u dit merkt verzoeken we u vriendelijk dit vooral even door te geven. Op die manier blijft de informatie hier zo goed mogelijk up-to-date. Uiteraard worden ook uw aanvullingen op dit overzicht zeer gewaardeerd.

GRONINGEN

HOORNSE PLAS (PATERWOLDSEMEER)
Paterwoldseweg , Eelderwolde
Toegang, Buslijn GADO 52 Groningen-Assen, halte op circa 1 km vanaf het Terrein; per fiets of auto bereikbaar vanaf de weg Groningen-Paterswolde.
Fietsenstalling op 200 meter; parkeerruimte aan de noordzijde van de plas op maximaal. 500 meter;
Parkeertarief in het hoogseizoen. Gehele jaar opengesteld en voldoende toegankelijk voor gehandicapten.

MEERWIJCK (ZUIDLAARDERMEER)
Strandweg, Kropswolde (gem. Hoogezand)
Toegang Buslijn GADO72, Hoogezand-Zuidlaren
Halte aan de zuidrand van het dorp Kropswolde op 2.5 km vanaf het terrein. per auto vanaf A28 afslag Vries en de (N386) volgen door Zuidlaren richting Hoogezand. in Kropswolde vanaf de Woldweg (N386) richting Meerwijck via Meerweg.
Dan rechtsaf Strandweg en na 500 meter linksaf tot einde parkeerplaats op 100 meter afstand
Per fiets geldt de zelfde route vanaf de (N386). gehele jaar opengesteld,
Alles is gratis en de voorzieningen zijn aangepast voor gehandicapten;

Naturisten Zwemvereniging Groningen (NZG)
Zwembad De Parrel, Eikenlaan 290 Groningen
Sinds 1 oktober 2016 is de Naturisten Zwemvereniging Groningen (NZG) gestart. NZG zwemt twee keer per maand op zaterdag van 12.30 tot 13.30 in zwembad De Parrel, Eikenlaan 290 Groningen. Voor meer informatie nzgroningen.wordpress.com

FRIESLAND

DE GROENE STER (KLEINE WIELEN)
Groene Ster – Recreatiegebied aan de oostzijde van Leeuwarden. Op een gedeelte is naaktrecreatie toegestaan. De Groenester 4, Leeuwarden
Toegang Buslijn FRAM 20,23,51,57 en 62 vanaf Leeuwarden O.A.naar.
Dokkum en Drachten, halte Ouddeel op 800 meter vanaf het terrein
Per fiets vanaf Leeuwarden onder de Anne Vondelingweg (N358) door en via de wijk Camminghaburen oostwaarts.
Vanuit Tietjer de Woelwijk ten noorden van de spoorbaan in westelijke richting volgen.
Voor auto’s is de toegang vanaf de Groninger-straat-weg (N355) even buiten de uiterste oostrand van Leeuwarden.
Parkeerruimte meteen aan de noordzijde op 500 meter afstand;
Er is ook een fietsen stalling aanwezig; gehele jaar open en alles is gratis
Vanwege de schelpenpaden en hoge brugjes is er matig toegang voor gehandicapten.

DE POTTEN (SNEEKERMEER)
Paviljoenweg, Offingawier (gemeente Sneek). Het terrein is het gehele jaar open, entree is gratis.
Alleen in het hoogseizoen, hierbij moet u denken aan de periode van Sneekweek, rijdt een pendelbus vanaf Sneek naar de potten. De bushalte ligt op circa 600 meter van het terrein. Indien u met de fiets of met de auto vanaf Sneek komt neemt u de provinciale weg richting Sneekermeer en Grouw. Bij wegwijzer 10518 gata u rechtsaf (Dit is de Paviljoenweg). Deze doodlopende weg loopt naar het restaurant aan het meer.. U vindt daar voor de fiets een onbewaakte stalling en voor uw auto een parkeergelegenheid links van de weg; vanaf hier neemt u de eerste ingang.
Direct na de kruising met het fietspad (de Groenedijk) loopt u rechtdoor over het voetpad naar de andere kant van de plas. In totaal is het circa 400 meter lopen.

DRENTHE

DE MOERE.
Oostereind, Grollo (gem. Aa en Hunze)
Toegang buslijn VEONN 21 Assen-Schoonoord, halte aan de noordrand van Grollo op 800 meter van het terrein.
Per fiets of auto vanaf de N376 ,Rolde-Sleen.
In Grollo bij wegwijzer 3829 richting Papenvoort en 250 meter voor het landhuis de Moere rechtsaf zandpad in.
Zeer beperkte parkeerruimte en langs de wegen in de omgeving geldt een parkeerverbod;
Voor fietsers vanuit verschillende richtingen ook via bospaden bereikbaar.
Toegang van eind april tot eind september van 9.30 tot 19.30.
(Een aantal dagen per jaar is i.v.m. andere activieteiten naaktrecreatie niet toegestaan)

OVERIJSSEL

WIJTHMENERPLAS
Zalnéweg/Hoekserfpad, Wijthmen (gem. Zwolle)
Toegang vanaf Zwolle NS buslijnen MIDNET134,136 en 137 halte Wijthmen Marslanden of lijn 138.
(Maandag tot vrijdag 3 keer per dag), halte r.k. kerk aan de zijde van de erfgenamenweg.
Vanaf de hoofdingang aan de N35 Zwolle-Almelo en de parkeerplaatsen aan de westzijde van de plas.
Is het ruim 1 km via voetpad met brugjes dwars door het middengedeelte van de plas.
Of via het fietspad helemaal om de zuid-en oostkant van de plas heen naar de noord-oostzijde;
Vanaf de ingang aan de erfgenamenweg links aanhouden en 250 meter het voetpad volgen langs de ligweide aan het water.
Verplichte, onbewaakte fietsenstalling.
Aan de erfgenamenweg is nauwelijks parkeerruimte en er geldt een parkeerverbod.
Gehele jaar opengesteld, parkeertarief in het zomerseizoen.

GELDERLAND

BUSSLOO (DE KUITER)
Bloemenksweg, Wilp (gem Voorst)
Toegang buslijn MIDNET 114 Apeldoorn-Zutphen, halte aan de Zutphensestraat op 1,5 km vanaf het terrein.
Per fiets of auto vanaf de Zutphensestraat (N345) via Withagenweg.
En dan rechtsaf bloemenksweg in naar ingang nr. 6, parkeerplaats op 150 meter.
Gehele jaar opengesteld, parkeertarief in het hoogseizoen, en goed toegankelijk voor gehandicapten.

‘T HILGELO
Meddoseweg, Winterswijk
Toegang belbus 196,Winterswijk-meddo,enkele keren per dag, niet in het weekend.
Stopt op verzoek op circa 1 km van het terrein.
Per fiets of auto vanuit Winterswijk richting Meddo kan men de wegwijzers volgen naar het terrein.
Verplichte fietsenstalling aan de oostzijde van de plas op 200 meter afstand.
En parkeerplaatsen aan de noordzijde op 500 meter afstand.
Gehele jaar opengesteld, in het seizoen parkeertarief

BAHRSE STRAND (RHEDERLAAG)
Rivierweg,Bahr/Giesbeek (gem.Angerlo)
Toegang buslijn GVM26, naar/vanaf Doesburg, halte 500 meter vanaf het terrein.
Per fiets via fietspad langs de (N338) Westervoort-Giesbeek-Doesburg tot op het terrein.
Per auto vanafde (A12) afslag Westervoort en de (N338) volgen richting Giesbeek, tot vlak voor het dorp Bahr.
Parkeergelegenheid op circa 100 meter afstand; parkeertarief in het seizoen.(ook seizoenkaarten verkrijgbaar)
Gehele jaar opengesteld, maar voorzieningen alleen in het hoogseizoen.
In de winter kan het terrein zelfs geheel onderlopen

BISONBAAI
Ooijsebandijk/Erlecomsedam, Ooij (gem. Ubbergen)
Toegang buslijn HERMESZO 80 of 81 Nijmegen-Millingen via Ooij
Halte in het dorp op circa 1,5 km vanaf het terrein.
Per fiets of auto van Nijmegen richting Kleef (N325)en meteen linksaf richting Ooij.
Of tehoogte van het dorp Beek de St.Hubertusweg in richting Ooij tot aan de Erlecomsedam (=waaldijk)voorbij het dorp.
Stallingsgelegenheid voor fietsen op 250 meter. parkeerruimte is beperkt.
Voor auto,s in het zomerseizoen op een apart weiland tegen betaling; op de dijk zelf geldt een parkeerverbod.
Gehele jaar toegankelijk. het toegangspad kan soms moeilijk begaanbaar zijn.
Soms moet men over hekwerk heen of langs vee.

WIJLERBERGMEER
Hubertusweg/rijksweg (N325), Beek (gem. Ubbergen)
Toegang buslijn HERMESZO 81 vanaf Nijmegen of stadsdienst Nijmegen lijn 6 tot achteraan in dorp Beek.
Halte op minstens i km vanaf ingang aan de (N325)
Er zijn fietsroutes tot op het terrein vanaf noordelijke richting, via de lange toegangsweg vanaf de St Hubertusweg.
Vanuit Beek via het tunneltje onder de (N325) en rechtstreeks vanaf de (N325)
Fietsenstalling op 250 meter afstand;indien bewaking aanwezig tegen betaling
Per auto uitsluitend via de inrit vanaf de St Hubertusweg.
Dit is de verbindings vanaf de (N325) richting Ooij en Millingen.
Gehele jaar opengesteld, parkeertarief in het zomerseizoen.

DE BERENDONCK
Panhuisweg, Alverna (gem. Wijchen)
Toegang buslijn HERMESZO 21 vanaf Nijmegen-ns of stadsdienst Nijmegen lijnen 3 of 13 halte op 1,5 km afstand.
Per fiets vanuit Nijmegen-Dukenburg via Parallelweg langs de hoofdweg naar Grave (N324).
Of via de fietstunnel onder de (A73) door.
Fietspad rond de gehele plas en meerdere stallingen aan noord en zuidkant.
Per auto vanaf (A50)of (A73) via (A326) richting Nijmegen-Dukenburg en bij grote rotonde richting Grave.
Parkeergelegenheid tegen betaling direct aan de noordwest-zijde of via panhuisweg.
Groenewoudseweg en Weg ter Horst naar gratis parkeerplaats aan de zuidzijde van de plas
Gehele jaar opengesteld.
Ondanks verharde paden en aangepast sanitair is vooral het deel waar naturistich wordt gerecreëerd.
Niet erg geschikt voor gehandicapten

DE GROENE HEUVELS
Ficarystraat, Bergharen/Beuningen
Toegang per fiets vanuit Nijmegen-Lindenholt over de (A73) eerst richting Beuningen, dan richting Bergharen;
Idem vanuit wijchen, of eerst richting Bergharen en dan rechts richting recreatieterrein.
Verplichte stalling aan de noord-en zijd zijde ; indien bewaking aanwezig tegen betalling.
Per auto vanaf knooppunt Ewijk (A50-A73) afslag Beuningen.
Schoenaker volgen richting Wijchen en rechtsaf Ficarystraat richting Bergharen. of eerst de (N322) richting Druten,
Dan afslag Deest en richting Bergharen; parkeerplaatsen aan noord- en westzijde van de plas,
In het seizoen tegen betaling gehele jaar opengestad.
Ondanks aangepaste voorzieningen moeilijk toegankelijk voor gehandicapten

UITERWAARDENPARK
Meynerswijk, (Arnhem)
De plas van Bruil.
Zandafgraving (zeer diep), in natuurgebied, met schoon en gecontroleerd water
Gelegen aan de dijk bij de Nederrijn, er lopen af en toe koeien en/of paarden op delen van dit terrein.
Bij erg warm weer is het terrein aangenaam vol met mensen. (maar nooit erg druk).
Bij minder warm weer is het erg rustig, en wordt er aan de zuidzijde gecruised door homo – mannen.
De toegang is gratis, en er zijn geen voorzieningen.
Bereikbaar lopend vanaf station NS:
Brug over lopen, trap aflopen nadat je de Rijn hebt overgestoken.
Loop beneden weer onder de brug door en ga na Cafe Scheers links af.
Vervolg deze weg (Meginhardweg) tot je na de slagboom aan de rechterzijde een bord ziet staan met “Plas van Bruil ” erop.
Neem deze ingang, of neem de volgende ingang 250 m verder.
Bereikbaar met de auto.
Vanaf de Nelson Mandelabrug: brug over rijden, eerste afslag rechts, auto onder de brug parkeren. (zie verder hierboven)

FLEVOLAND

ELLERSTRAND
Bremerbergdijk, Biddinghuizen (gem. Dronten)
Toegang per fiets volgt men vanaf de bruggen bij Elburg of Harderwijk het fietspad aan de Flevoland-zijde langs het veluwemeer
Tot op het terrein.
Per auto vanaf Elburg of Harderwijk via brug over het Veluwemeer route richting Walibi-Flevo volgen
Vanaf Spijkweg bij camping Rivierapark de Enkweg in,overgaand in Bremerbergdijk tot aan de klink.
Het strand ligt direct aan de noord-oost-zijde van het restaurant.
Parkeren op 100 m afstand , maar bij drukte mogelijk onvoldoende ruimte .
Parkeertarief in het hoogseizoen (ook seizoenkaarten).

LARSERBOS
Larserweg / Rietweg, Lelystad.
Toegang buslijn MIDNET 107 Arnhem – Harderwijk – Lelystad.
Halte Reitweg op circa 1 km vanaf het terrein.
Per auto de hooftweg Harderwijk – Lelystad , Larserweg (N302) volgen.
Bij wegwijzer 22824 de Reitweg in.
1e weg linksaf het bos in en verharde weg geheel uitrijden tot de parkeerplaats aan het einde ;
Per fiets dezelfde route , maar via Parallelwegen en fietspaden.
Gehele jaar gratis toegankelijk

LAAKSE STRAND
Wielseweg, Zeewolde.
Toegang per fiets vanaf de bruggen bij Nijkerk of Huizen het fietspad volgen aan de Flevoland – zijde langs het Nijkerkernauw-
En Eemmeer tot op het terrein, precies bij de uiterste zuidpunt van Flevoland.
Per auto vanaf de (A28) afslag Nijkerk en via de brug over het Nijkerkernauw , 2 keer rechtsaf Slingerweg en dan 1 keer linksaf Wielseweg.
Borden richting Laakse strand en Flevo – natuur volgen.
vanaf de Stichtse brug bij Huizen (N27) eerst (N305) en (N301) richting Nijkerk volgen, dan verder zoals vanaf Nijkerk.
Ruime nieuwe parkeerplaats aan het eind van de Wielseweg. in het hoogseizoen parkeertarief
Vanaf het uiteinde van deze parkeerplaats de dijk over en lanks fietspad nog 600 m westwaarts.
Gehele jaar gratis toegankelijk .
Voor rolstoelen alleen bereikbaar via een omweg van 1.5 km over de oude parkeerplaats, links van de weg af dan via een verhard pad over de dijk en dan langs het fietspad achter de dijk.

ZILVERSTRAND
Zilverstrandweg, Almere Haven
Toegang per fiets vanuit Muiderberg via de Hollandsebrug over het Gooimeer en meteen links onder de spoorlijn,
En de autoweg (A6) door naar de zuidoost – zijde van de brug.
Vanuit Almere Haven via het fietspad langs de Gooimeerdijk en vanaf Almere Stad vanaf het weerwater onder de (A6) door.
En fietspad volgen langs de zuidoost – zijde van de (A6) door het Beginbos tot onder de brug .
Per auto vanaf de (A6) afslag Muiderzand eerst richting Muiderstrand.
Maar vanaf de Muiderzandweg naar links weer terug onder de spoorlijn en de (A6) door naar de zuidoost – zijde van de autoweg.
Gehele jaar toegankelijk en in het hoogseizoen parkeertarief op 500 m afstand.

UTRECHT

MAARSSEVEENSE PLASSEN
Herenweg 53, Maarsseveen (gem maarssen)
Toegang buslijn MIDNET 35 Utrecht – Maarssen ns.
‘s-avonds en in het weekeinde lijn 34 halte recreatieoord op 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanaf Utrecht – Overvecht de Gageldijk volgen richting Maarsseveen .
En via het fietspad over het recreatieterrein naar de andere zijde van de plas of vanaf Maarssen richting Molenpolder via-
Maarsseveensevaart en Oudedijk.
Per auto vanaf de (N230) ten noorden van de Stad Utrecht richting Westbroek.
Dan linksaf de Westbroekse binnenweg richting Molenpolder of vanaf de (N230) afslag Maarsseveense plassen volgen.
Maar op de kruising voor de inrit naar de hoofdingang linksaf,
En via Herenweg, Maarsseveensevaart en Oudedijk om het recreatiegebied heen rijden.
Langs de Westbroekse binnenweg / Oudedijk zijn de achteringang van het strandbad en twee toegangen naar het vrij toegankelijke deel.
De parkeerruimte bij deze ingangen is beperkt.
Het recreatiegebied is het hele jaar gratis toegankelijk.
Zwemmen is hier officieël verboden , maar het wordt gedoogd.
Het strandbad is open van mei / september en er wordt entreegeld geheven (ook seizoen – abonnementen).
Op het naturistendeel mag men meestal ook na sluitingstijd (18 u.) tot zonsondergang verblijven.

NOORD – HOLLAND

GEESTMERAMBACHT (KIKKERDEL)
Wagenweg, Alkmaar / Langedijk.
Toegang buslijn stadsdienst Almaar 20,21, en 22 naar Koedijk.
Halte op circa 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanuit Alkmaar via de noordelijke buitenwijken Huiswaard,
de Horn, en Daalmeer richting Koedijk en Schagen.
Fietspad rond het gehele recreatiegebied.
Per auto vanaf de (A9 / N9) aan de noordrand van Alkmaar de Schagerweg (N245) volgen richting Schagen.
Na 7 km ligt het recreatiegebied ten westen van deze weg.
Parkeergelegenheid aan de noordzijde op minstens 500 m afstand.

‘T TWISKE
De Noorderlaaik, Oostzaan / Pikpotweg, Landsmeer
Toegang buslijn NZH 92 Amsterdam – Oostzaan, halte Kerkstraat op minstens 3 km vanaf de terreinen; in het hoogseizoen.
Per fiets kan men vanuit Landsmeer en Oostzaan via diverse routes op de terreinen komen.
Per auto uitsluitend te bereiken vanaf knooppunt Coenplein (A8 / A10) afslag ’t Twiske.
En via de toegangsweg vanaf Zuideinde te Oostzaan.
Ofwel rechtsaf de Pikpotweg volgen tot aan de derde parkeerplaats .(voor noordzijde de Pikpot).
Ofwel linksaf de Zuiderlaaik en vervolgens de Noorderlaaik helemaal uitrijden tot aan de laatste parkeerplaats aan het uiteinde.
(Voor Wezenland en de Ekkers). gehele jaar opengesteld en alles is gratis.

ZONNEWEIDE AMSTERDAMSE BOS.
Bleekerskade, Amstelveen
Toegang buslijnen NZH 63 vanuit Amsterdam of NZH 174 vanuit Ouderkerk a/d Amstel – Amstelveen – Haarlem.
Haltes op circa 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanuit Amsterdam langs het Olympisch stadion en de Amstelveenseweg naar Amstelveen.
Daar vanaf de Amsterdamseweg oostwaarts over de Landscheidingsvaart het Amsterdamse bos in.
En langs de oostrand de Bleekerskade naar het zuiden volgen tot vlak voor de autoweg (A9).
Het terrein ligt hier even naar rechts.
Vanuit Aalsmeer of Uithoorn eerst naar Amstelveen, dan richting Badhoevedorp,
Maar aan het begin van de brug. A. Colijnweg (N232), waar de Landscheidingsvaart uitmond in de Amselveense poel onder de (A9) door;
De parkeerplaats is 200 m rechtdoor, de ingang is 300 m naar links.
Per auto vanaf de (A9) afslag Amstelveen , eerst 1 km richting Uithoorn dan richting Badhoevedorp en verder zoals per fiets.
Opengesteld van April tot oktober, toegang gratis.

SPAARNWOUDE (BUITENHUIZEN)
Genieweg, Velsen/Spaarnwoude.
Toegang buslijn NZH 82 Amsterdam Marnixstraat – ijmuiden Z-pier,
Halte Zijkanaal – B op 2.5 km vanaf het terrein.
Per fiets via fietspaden vanuit Velsen – Zuid en Santpoort / Velserbroek.
Via pont Buitenhuizen over het Noordzeekanaal,
Amserdamseweg volgen en linksaf deelgebied Buitenhuizen dwars doorsteken tot achter de golfbanen.
Ook bereikbaar vanuit westelijk havengebied Amsterdam via Ruijgoordweg , Velserweg,
Amsterdamseweg en deelgebied Buitenhuizen in.
Per auto vanaf de (A9) afslag ijmuiden / Spaarnwoude Amsterdamseweg (N202) volgen.
De inrit van de Genieweg is rechts ongeveer midden tussen de officiele ingangen van de deelgebieden Oosterbroek en Buitenhuizen in.
Herkenbaar aan bushalte en info – paneel bij een groepje huizen.
Genieweg uitrijden tot de laatste parkeerplaats net voorbij boerderij ”Zorgvrij”.
Vanaf hier 250 m via fietspad en eerst pad rechtsaf.
Ook bereikbaar vanuit Zaandam (pont nootdzeekanaal) of westelijk havengebied Amsterdam via de Amsterdamseweg.
Inrit van de Genieweg is dan links.
Gehele jaar open alles is gratis en goed toegankelijk voor gehandicapten,
Hoewel het terrein zelf niet geheel vlak is.

ZUID – HOLLAND

NOORD – Aa
Aziëweg, Zoetermeer
Toegang stadsdienst Zoetermeer lijn 20 ,
Halte aan de aziëweg op ruim 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanaf het centrum Zoetermeer door de wijk Noordhoven richting Zoeterwoude.
Beperkte stallingsmogelijkheid.
Per auto vanaf de (A12) afslag Zoetermeer of Zoetermeer centrum.
De ringweg door Zoetermeer volgen richting centrum en op de splitsing, waar Australiëweg overgaat in Europaweg,
Afslaan en de Aziëweg uitrijden tot voorbij noordrand van de bebouwing.
Vaak onvoldoende parkeerruimte, binnen een loopafstand van 500 m.
Gehele jaar opengesteld en alles is gratis.

VLIETLAND
Oostvlietweg 58, Voorschoten (gem. Leidschendam)
Toegang buslijnen NZH 45, 46 of 48 vanaf Den Haag cs via Voorburg en Leidschendam.
Halte Kniplaan op 1.5 km vanaf het terrein.
Per fiets vanaf de Veursestraatweg tussen Leidschendam en Voorschoten bij wegwijzer 20878 de kniplaan in,
En over de Vliet direct links Oostvlietweg (fietspad).langs de Vliet volgen tot op het terrein.
Vanuit Leiden vanaf de Europaweg (N206) de Oostvlietweg en vervolgens fietspad door het recreatiegebied in zuidelijke richting volgen.
Per auto vanaf de (A4) afslag Zoeterwoude – Dorp en dan vanaf de (N206) meteen de bewegwijzering volgen richting recreatiegebied.
Parkeerplaats op 300 m afstand .
Voldoende toegankelijk voor gehandicapten.

DELFTSE HOUT
Tweemolentjeskade, Delft
Toegang stadsdienst Delft lijnen 60 en 64 met eindpunt aan de Korftlaan op 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanuit Delft richting Nootdorp,
Maar vanaf de Van Miereveltlaan de Tweemolentjeskade volgen die onder de autoweg (A13) door dat naar het recreatiegebied loopt;
Ook vanuit Nootdorp of Pijnacker lopen fietsroutes richting het terrein.
Per auto vanaf de (A13) afslag Delft , via Oostpoortweg, rechtsaf Stalpaert v.d. Wielenweg overgaand in de Van Miereveltlaan,
En rechtsaf Tweemolentjeskade onder de (A13) door.
Parkeerplaatsen (P 4 of P 5) aan de noord of oostzijde van de plas.
Gehele jaar opengesteld, alles is gratis en goed toegankelijk voor gehandicapten.

WILHELMINAPARK
Pieter Postmapad, Rijswijk
Toegang buslijnen HTM 18 vanaf Clingedael via Den Haag – HS en HTM 23.
Vanaf Kijkduin of Scheveningen via Voorburg – ns, halte Helfrichsingel op 1.5 km vanaf het terrein.
Per fiets vanaf de Beatrixlaan in Rijswijk via de Helfrichsingel, Bazuinlaan, Tubasingel en via het Postmapad over de (N4);
Ook vanuit Delft vanaf Haantje aan de uiterste noordwest – rand van de stad tussen de Beatrixlaan en Lange Kleiweg.
Per auto vanaf knooppunt Ypenburg (A4 / A13) via de (N4) Rijswijk in en vervolgens driemaal rechts.
Via Beatrixlaan, helfrichsingel en klaroenstraat en langs de spoorlijn over de (N4) het recreatiegebied op.
Parkeerplaatsen aan uiteinde Bosgang en uiteinde Hazepad. (beide op 400 m ).
Gehele jaar gratis toegankelijk ;
Vanwege glooiingen in het terrein minder geschikt voor gehandicapten.

ZEVENHUIZERPLAS (ROTTEMERENGEBIED – ZUID)
Huysmanweg, Oud Verlaat (gem. Zevenhuizen)
Toegang buslijn ZWN 175 Zevenhuizen – Nieuwerkerk a/d ijssel
Halte Wollefoppenweg op 1 km vanaf het terrein.
Per fiets vanuit Capelle a/d ijssel via Rotterdam – Ommoord naar Oud Verlaat en om de plas heen naar de noordoostzijde.
Vanuit Nieuwerkerk a/d ijssel en Zevenhuizen de weg volgen langs de westzijde van het kanaal tussen deze twee plaatsen.
Bij wegwijzer 8442 of 7244 richting Oud Verlaat, maar aan de oostzijde van de plas blijven.
Per auto vanaf de (A12) afslag Zevenhuizen of vanaf de (A20) afslag Nieuwerkerk a/d ijssel, de (N219) volgen tussen Zevenhuizen,
en Nieuwerkerk,
Bij wegwijzer 7425 afslaan naar westzijde van het kanaal en verder zoals per fiets.

KRALINGSEBOS
Beatrixlaan (deelgemeente Kralingen / Crooswijk, gem. Rotterdam)
Toegang eindpunt stadsbuslijn 38 van Rotterdam Centraal Station naar Crooswijk.
Het naaktstrand ligt aan de westzijde van de Kralingse plas langs de Beatrixlaan aan de uiterste noordzijde van het strandbad.

LICKEBAERTBOS (NIEUWE WATERWEG)
Maassluissedijk, Vlaardingen
Toegang per fiets vanuit Vlaardingen westwaarts of vanuit Maassluis oostwaarts.
Onder de spoorlijn naar Hoek van Holland door en de weg tussen de spoorbaan en de Nieuwe Waterweg volgen.
Dan naar de uiterste oosthoek van het bos, dat tussen de weg en het kanaal in ligt.
Per auto vanaf de (A20) afslag Vlaardingen – west en richting station Vlaardingen – west of afslag Maassluis.
Richting station Maassluis en verder zoals per fiets.
Gehele jaar gratis toegankelijk en parkeerplaats op 300 m afstand.

BRIELSE MEER (ZOOM – OOST)
Visserijweg, Zwatrewaal (gem Brielle)
Toegang per fiets vanuit Brielle en Rozenburg via fietspaden richting Zwartewaal en Brielse meer.
Dan naar de Harmse brug. en op de brug tussen het Brielse meer en het Hartelkanaal afslaan richting Zoom – Ooost,
De visserijweg volgen tot op het terrein ter hoogte van een parkeerplaats.
Het fietspad loopt door tussen kanaal en meer naar de brug bij Spijkenisse.
Per auto via de (A15) richting Rozenburg of via de pont bij Maassluis naar Rozenburg.
Vandaar richting Europoort (Europaweg).
Maar dan meteen linksaf de Harmse brug op en verder zoals bovenstaand.
Tamelijk kleine parkeerplaats op 50 m afstand.
Gehele jaar gratis toegankelijk en ook geschikt voor gehandicapten.

NOORD – BRABANT

GALDERSE MEREN
Rijbergsebaan, Galder (gem. Breda)
Toegang belbus lijn 130 Breda – Meersel, in het weekend alleen ’s middags.
Halte Daasdonk op bijna 3 km vanaf het terrein.
Per fiets vanuit Breda zuidwaarts via boswachterij Mastbos .
Vanuit Rijsbergen naar het oosten over de (A16) en vanuit Galder via Galderseweg, linksaf Moerstraat in.
Na 2 km rechtsaf Rijbergsebaan in en na 700 m rechtsaf verhard pad in waar “naaktrecreatie”staat aangegeven.
Per auto vanaf de (A58)afslag Ulvenhout en borden volgen richting Galderse meren.
De Moerstraat langs de ziudrand van de plas helemaal uitrijden en parkeren aan de westzijde bij de Rijsbergsebaan.
Niet tussen houten paaltjes door naar een zwemplas, maar pal ten noorden van parkeerplaats het verharde pad volgen.
Loopafstand 200 m .
Gehele jaar gratis toegankelijk en redelijk geschikt voor gehandicapten.

HEMELRIJK
Schuttersweg 1 , Volkel (gem. Uden)
Toegang buslijn HERMESZO 21 Eindhoven – Uden, halte Molen op ruim 1 km vanaf de ingang.
Per fiets vanuit Uden naar Volkel de Zeelandsedijk op de route kruist, dan zuidwaarts
Per auto vanaf de (A50) via de (N265) op vanaf de (A73) via de (N264) richting Uden .
Vanaf de weg ten zijden van Vliegbasis Volkel (N264) bij wegwijzer 4138 richting Boekel / Gemert.
Na circa 1 km is de ingang ; gratis fietsenstalling en parkeergelegenheid.
Het recreatieterrein is van april tot half september tegen betaling toegankelijk.
Om het naaktstrand te bereiken moet men een groot deel van het strand voor geklede recreatie oversteken.

RADIOPLASSEN
Radioweg, Stevensbeek (gem. Sint Anthonis)
Toegang buslijn HERMESZO 97 Venray – Sint Anthonis, halte in Stevensbeek op ruim 1 km van het terrein.
Per fiets vanaf Stevensbeek over onverharde weg ruim 1 km in noordoostelijke richting.
Vanuit Oploo eerst richting Sint Anthonis en dan richting Stevensbeek, maar circa 1 km voor het dorp afslaan in oostelijke richting.
Per auto vanaf de (A73) afslag Boxmeer en de (N272) volgen richting Sint Anthonis.
Dan richting Stevensbeek en voor het dorp oostwaarts.
Gehele jaar gratis parkeergelegenheid en toegang.

LIMBURG

MOOKERPLAS – GROTE SIEP
Pastoordijk / Witteweg, Plasmolen / Middelaar (gem. Mook)
Toegang buslijn HERMESZO 83 Nijmegen – Gennep.
Per fiets vanuit Nijmegen of Groesbeek richting Mook.
Per auto vanaf de (A73) afslag Malden richting Mook.
Vervolgens de (N271) tussen Mook en Gennep volgen en in Plasmolen richting Middelaar.
Of 1 km verder in de richting Gennep de Pastoordijk inslaan.
Gehele jaar opengesteld ; verplichte stalling aan de oost – zuidzijde, indien bewaakt tegen betaling.
Verschillende parkeerplaatsen rondom de plas met in het seizoen parkeertarief.

OOLDERPLAS (MAASOEVER)
Maasdijk, Ool (gem. Roermond).
Toegang buslijn VSL 72 Roermond – Herten, hale op 2.5 km van het terrein.
Per fiets vanaf de (N271) even ten zuiden van Roermond richting Herten en Ool en dwars door deze dorpen tot aan de westzijde van Ool.
Per auto vanaf de (A2) Eindhoven – Maastricht afslag Sint Joost naar de (N271) richting Linne / Roermond.
Na Linne bij Natron – Chemie richting Herten en Ool.
Dan de dijk volgen langs de Oolderplas tot ten westen van Ool.
Aldaar betaalde parkeergelegenheid,
Vanaf de parkeerplaats onverhard pad in zuidwestelijke richting over de dijk langs de Oolderplas circa 1 km volgen.
Het terrein is van april tot half september tegen betaling toegankelijk.

Oost-Maarland, Pietersplas
Aan de Pietersplas ligt onder meer het naaktstrand van de in 1981 opgerichte naturistenvereniging De Maasplassen. Het terrein is geopend van april t/m oktober. Op het terrein is een kantine en er zijn sanitaire voorzieningen.

Naturisme Links :

 • Naakt recreëren – Nieuws over naturisme in België en Nederland. Links naar naturisme in het buitenland.
 • Naaktzwemkalender – Een kalender voor naaktzwemmen in België en Nederland.
 • Naturisme en sauna-website – Uitgebreide en overzichtelijke website over naturisme, terrein ‘Gravingen’ en sauna’s.
 • NFN – De Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen, de organisatie spreekt met de overheid over het beleid van naaktrecreatie.
 • Abtswoudse Hoeve – De Abtswoudse Hoeve heeft een 11 ha.groot naturistenterrein in het recreatiegebied “Midden-Delftland” voor leden, passanten en dagrecreanten.
 • Amsterdamse LichtbondNoord Holland. Vereniging met terrein “De Molen” in de Gooi en Vechtstreek bij Ankeveen. Alleen dagrecreatie.
 • Athena – Zeer grote naturistenvereniging met terreinen in België en Nederland. Site beschrijft de aangesloten terreinen, biedt online aanmelden en de agenda.
 • De Birk – Utrecht. ‘Bourgondische’ vereniging met een groen terrein in een natuurgebied bij Soest.
 • Chamavi – Flevoland. Vereniging met terrein ‘Hamaland’ bij Almere. Rustig terrein, naaktstrand op een paar kilometer afstand. Gasten zijn welkom.
 • De Grens – Brabant. Kleine, intieme vereniging met een eigen terrein “Parelmoer” boven Tilburg.
 • Hart van Brabant – Brabant. Vereniging met terrein “De Reeshof” bij Tilburg.
 • Hertogstad – Brabant. Vereniging in Rosmalen met een terrein van 5 ha.
 • Lichtbond Gelre – Gelderland. Kleine sfeervolle vereniging met een terrein op de Veluwe.
 • LOTUS – Friesland. Deze vereniging heeft een 7,5 ha. groot terrein “Kuinderloo” met bosrijk karakter.
 • Mens en natuur – West-Brabant. Terreinvereniging met groot terrein nabij Zevenbergen. Het terrein is voornamelijk bedoelt voor dagrecreatie en heeft eenvoudige voorzieningen.
 • Naqua – Zwemvereniging in Flevoland. Woensdagavond en zondagmiddag zwemmen in ‘De Koploper’ in Lelystad. Er worden ook andere activiteiten, zoals Volleybal, ondernomen.
 • Naturistische Vrienden van het Engelermeer – Belangen en activiteitenvereniging voor het naaktstrand bij het Engelenmeer. ’s Winters worden zwemuren georganiseerd.
 • Naturistische Zwemvereniging Delft – Zwemvereniging aangesloten bij het NFN. Naast wekelijks zwemmen wordt zo’n vijf keer per jaar een sauna/zwem avond georganiseerd.
 • Ostana – Vereniging in Overijssel met terrein ’t Slagersmaat in Twente. Met activiteiten voor kinderen en volwassenen.
 • Paluda – Limburg. Deze vereniging heeft een klein terrein ten zuiden van Weert. Veel mogelijkheden tot dagrecreatie, o.a. een groot zwembad. Mogelijkheid tot kamperen.
 • Puur Natuur (NPN) – Zwemvereniging in de Randstad met zwemmen in Alphen a/d Rijn, Maassluis en Zevenhuizen. Organiseert regelmatig evenementen.
 • Puur Natuur Doetinchem – Zwemvereniging in Doetinchem. Korte beschrijving en contactgegevens.
 • Solonat – Activiteitenvereniging voor alleenst(g)aanden, met als doel in contact te komen met andere leden.
 • Stichting Naturistisch Zwemmen Gennep – Zwem/saunavereniging. Met routebeschrijving, tijden en geschiedenis. Organiseert één keer per jaar een sportinstuif.
 • De Vrije Vogels – Noord Holland. Groot terrein in de buurt van Hoorn met het karakter van een boomgaard.
 • Zon en Leven – Zon en Leven is een ideologische naturistenvereniging; er wordt gestreefd naar een gezonde levenswijze in harmonie met de natuur. Deze oudste naturistenvereniging van Nederland heeft 9 terreinen, verspreid over het hele land.
 • Zonnelust – Tilburg. De site bevat informatie over de vereniging en het terrein. Ook staat er info op over naturisme in het algemeen.
 • Zuid Hollandse Lichtbond – Randstad. Vereniging met terrein “De Bessenhof” nabij Gouda. Terrein met veel groen, maar ook sportvelden.

4 gedachten over “Naturisme aan plassen en meren in Nederland

 1. Den Biggelaar

  Isabellagriend bij Ool is ook prima te bereiken met de boot , afmeerplaatsen aanwezig , en met de fiets een fijne route om in Roermond te winkelen langs de Maas
  We komen er regelmatig varende , meestal is het rustig .mooi strand,

 2. Wetlooklover

  Ik vind het soms ook lekker om naakt te zwemmen, al helemaal in combinatie met met kleren aan te water gaan. Eens in januari naar een naaktstrandje geweest, ruim 10 graden, volop zon en amper wind. Ik kleedde mij om in oude spijkerbroek, shirt en sweater, niets eronder, liep het water in en gleed er rustig in. Ik genoot van het lekker gevoel dat mijn kleren gaven toen ik er in gleed en van het verkwikkend effect dat het gaf. Na het ‘diplomazwemmen’ een paar keer naakt erin gegleden en genoten van het lekker gevoel en het zwemmen. Vervolgens een paar keer languit erin gestort en genoten van de plonsen en het zwemmen, tevens een voorproefje voor een eventuele latere actie. Na de laatste plons opgedroogd en ik trok goede spijkerbroek, shirt en trui aan, zwembroek eronder, even een beetje opwarmen. En nog even gaan genieten van het water, ‘diplomazwemmen’ kon natuurlijk niet meer maar pootje baden wel. Spijkerbroek opgestroopt en gaan pootje baden, het voelde lekker, het idee van ‘plons’… Eruit gegaan, spijkerbroek losgegooid en diep ademgehaald. Ik liep het water in, spijkerbroek tot net boven knieën nat en liet mij voorover vallen. En ik genoot volop, trui droeg prettig met shirt eronder en spijkerbroek voelde zo lekker toen de plons klonk en terwijl ik even zwom. Na het ‘diplomazwemmen’ de boel uitgewrongen en weer aangetrokken, en naar huis gefietst en daarbij genoten van de natte kleding aan mijn lijf! Thuis even een warme douche genomen, ik voelde mij weer helemaal fit!

 3. Alecander

  In Brabant heb je ook nog het Engelermeer bij Den Bosch en Berendonk bij Helmond.

  Bij het strandbad Enode in Nuenen wordt op een klein stukje naaktrecreatie gedoogd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *